Tường bong bóng cầu vòng trang trí sinh nhật.

200,000