help with university assignments

Dây bong bóng trang trí với hai màu đỏ và đen.

100,000