THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tài khoản cá nhân

Số tài khoản: 160041331

Số thẻ: 9704321153970330

Tên: HO VUONG QUOC THAI

NH Viet Nam Thinh Vuong (VPBank)

Chi nhánh: TP.HCM

Tài khoản công ty TNHH Bong Bóng Xinh

Đại diện: Hồ Vương Quốc Thái

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB

Tài khoản: 0780 1076 1690 0001

Chi nhánh: CN 20/10

Công Ty TNHH Bong Bóng Xinh

Đại diện: Hồ Vương Quốc Thái

Mã số thuế: 031 35 123 66

Địa chỉ: 17/7 Tân Thuận Tây, P Bình Thuận Q7,  Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam