Bong bóng bạc chữ và số

15,000  10,000 

còn 999 hàng