Bộ trang trí cổng chào sự kiện xoắn xanh và vàng.

1,000,000