Dây bong bóng trang trí gian hàng khai trương.

100,000