Cổng chào khai trương trắng và xanh dương

800,000