Tại sao lại phải trang trí sinh nhật bằng bong bóng chữ ?