help with university assignments

Bong bóng thả rơi màu nhiệt đới

2,500,000 

Dưới 500 trái: 10k/ trái
Từ 500 – 999 trái: 5k/trái
Trên 1000 trái: 3k/trái
Tùy theo địa điểm treo; cao hoặc thấp;
Độ nguy hiểm khi thi công
Tùy thuộc vào ngày lễ